საბანკო რეკვიზიტები


ბანკი: სსვითიბი ბანკი ჯორჯია
ბანკის კოდი: UGEBGE22
ანგ. ნომ.: GE79VT9800000008333608
შ.პ.ს. "ბიმ"
საიდ. კოდი - 405159475