247-00-77

დაგვიკავშირდით

ჩვენი რეკვიზიტები:

შპს "ბიმ"
ს/კ: 405159475
ბანკი: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია
ბანკის კოდი: UGEBGE22
ანგ. ნომ.: GE79VT9800000008333608
მისამართი: ქ.თბილისი,
ილია ჭავჭავაძის გამზირი №11

ელ.ფოსტა: info@bim.ge