პროექტირება

concept

კონცეპტუალური დიზაინი

project

არქიტექტურული პროექტი

calendar

სრული კონსტრუქციული პროექტი

calendar

არქიტექტურული და კონსტრუქციული დოკუმენტაცია

interior-design

ინტერიერის დიზაინი

cityscape

ქალაქგეგმარება

bill

სრული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია