ჩვენს შესახებ

სამშენებლო დარგის კონსერვატიულობამ გასული საუკუნის მიწურულს, ციფრული  განვითარების პარალელურად გააჩინა ინოვაციური ტექნოლოგიების  დანერგვის აუცილებლობა, ვინაიდან მსოფლიო პრაქტიკაში უკვე არსებული მიდგომები საგრძნობლად აფერხებდა მშენებლობის პროცესებს.

ბიმი ის ინოვაციური ტექნოლოგიაა, რომელმაც მოახდინა რევოლუცია მსოფლიოს აიმ ინდუსტრიაში და სწორედ ქართული სამშენებლო ბაზრის ციფრული ტრანსფორმაცია წარმოადგენს ჩვენი გუნდის მთავარ ამოცანას.

icon.png

ჩვენი მისია

პროექტის თითოეულ ეტაპზე (დიზაინი, პროექტირება, შესრულება და მენეჯმენტი) მუდმივი კოორდინაციის უზრუნველყოფა 3D  ციფრული პროგრამების დახმარებით, რომელიც სრულიად ცვლის შენობა-ნაგებობების ეკონომიკურ და ტექნიკურ მახასიათებლებს.

icon.png

ჩვენი ხედვა

ინოვაციური ტექნილოგიების გამოყენებით პროექტირების, სამშენებლო სამუშაოებისა და მენეჯმენტის ეტაპებზე გააუმჯობესოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ინფრასტრუქტურის ხარისხი და ამავდროულად შეამციროს ეკონომიკური ხარჯები.

ბექ ოფისი

თეიმურაზ გელაშვილი

თანადამფუძნებელი/ტექნიკური დირექტორი

ოთარ დავითაძე

თანადამფუძნებელი / აღმასრულებელი დირექტორი

ანასტასია მაზურმოვიჩი

ელექტრო-მექანიკური სისტემების მენეჯერი

ანა კუხალეიშვილი

ადმინისტრაციული
ხელმძღვანელი

ანა ქართველიშვილი

არქიტექტორი
დიზაინერი

ფრონტ ოფისი