247-00-77

ონლაინ განვადება

ონლაინ განვადების პროვაიდერი კომპანიები და პირობებისს თიბისი ბანკი:
თიბისი ბანკის განვადების პირობები:

 • განვადების ვადა 3 - 24 თვე;
 • მსესხებლის ასაკი - 18 დან 70 წლამდე;
 • შესაძენი ნივთის ღირებულება - 100 დან 10,000 ლარის ჩათვლით;
 • საპროცენტო განაკვეთი - თვეში 0%

  გაითვალისწინეთ, რომ თიბისი ბანკის ონლაინ განვადებით სარგებლობა შესაძლებელი ჩვენს ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის გარეშეც.
  აირჩიეთ სასურველი პროდუქტი და დააჭირეთ თიბისი ბანკის ღილაკს.
სს ოქეი:
Okey.ge-ის ონლაინ განვადების პირობები:

 • დამტკიცების სისწრაფე - განაცხადის განხილვის და დამტკიცების მაქსიმალური დროა 10 წუთი.
 • შესაძენი ნივთის ღირებულება - 50 დან 5,000 ლარის ჩათვლით;
 • მსესხებლის ასაკი - 18 დან 70 წლამდე;
 • საპროცენტო განაკვეთი - თვეში 3%სს ლიბერთი ბანკი:
ლიბერთი ბანკის ონლაინ განვადების პირობები:
 • საპროცენტო განაკვეთი - 0%
 • შესაძენი ნივთის ღირებულება - 80 დან 5,000 ლარის ჩათვლით;
 • განვადების ვადა - 3 დან 24 თვემდე;
 • მინიმალური თანამონაწილეობა - 0% დან;
 • მსესხებლის ასაკი - 20 დან 75 წლამდე;
 • სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია - პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • მსესხებელს უნდა გააჩნდეს ყოველთვიური სტაბილური შემოსავალი:
 • ხელფასი
 • იჯარა
 • ფულადი გზავნილები ლიბერთი ბანკში
სს ვითიბი ბანკი:
ვითიბი ბანკის ონლაინ განვადების პირობები:

 • საპროცენტო განაკვეთი - 0%-დან;
 • შესაძენი ნივთის ღირებულება - 150 დან 5,000 ლარის ჩათვლით;
 • განვადების ვადა - 24 თვემდე;
 • მინიმალური თანამონაწილეობა - 0% დან;
 • სესხის მომსახურების საკომისიო - თვეში 2 ლარი;
 • ერთჯერადი საკომისიო - 0%-დან;
 • ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო - 0%-დან;
 • სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია - პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • უზრუნველყოფა - უზრუნველყოფა არ მოითხოვება;

მოთხოვნები მსესხებლის მიმართ:

 • საქართველოს მოქალაქეობა
 • ასაკი 20-65 წელი
 • შემოსავალი მინ. 150 ლარი
სს საქართველოს ბანკი:
საქართველოს ბანკის ონლაინ განვადების პირობები:

 • მსესხებლის ყოველთვიური შემოსავალი – 200 ლარი
 • მსესხებლის ასაკი – 20-65 წელი
 • შესაძენი ნივთის მინიმალური ღირებულება – 150 ლარი
 • სესხის მოცულობა – 150-5 000 ლარი
 • სესხის ვადა – 3-24 თვე
 • თანამონაწილეობა – 0%-დან
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 10%-დან

გაითვალისწინეთ, რომ საქართველოს ბანკის ონლაინ განვადებით სარგებლობა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ სარგებლობთ საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ბანკინგით.